International business

Beskrivelse: 

Elevene skal lære seg å handle med internasjonale aktører på engelsk.

Fellesfaglærere i engelsk og programfag må seg i mellom avgjøre hva som passer best å gjøre i de respektive fagene. All skriftlig og muntlig kommunikasjon skal foregå på engelsk.

  • Elevene skal finne et produkt de vil selge
  • Lage et data-ark som beskriver produktet
  • Lage selgers produktkalkyle
  • Lage et tilbudsbrev
  • Lage kontrakt
  • Hvordan svare på evt. reklamasjoner?

Seansen avsluttes med en salgssamtale hvor lærer er kundens agent i Norge og eleven må overbevise henne, og avslutte salget! (Dette kan skje både på norsk og engelsk, gjerne på Skype!).