Tverrfaglig oppgave i regnskap og norsk

Beskrivelse: 

Se side 1 i oppgaven

elevene leser , skriver og bruker regneark for å løse oppgaven

Se side 1 i oppgaven

elevene skriver sjøl logg 

klasserom og pc