Lag en rap og musikkvideo

Beskrivelse: 

Denne oppgaven er et samarbeid mellom norsk, medieproduksjon, mediedesign og mediekommunikasjon på vg2. Oppgaven kan også brukes opp mot tema i andre fag, f.eks. samfunnsfag (Oppgaven er brukt av undertegnede på vg3 (norsk muntlig og sidemål, bilde og medier og kommunikasjon), men det var ikke mulig å legge inn kompetansemål for vg3 her, derfor har vi tilpasset oppgaven til vg2).

Innhold:

Elevene skal i grupper skrive en rap der innholdstema er hentet fra norskfaget (eller annet fag). Dette kan f. eks. være innenfor kompetansemålet "(...) beskrive og vurdere hvordan språk og sjangere brukes av representanter for ulike yrkesgrupper og i ulike sosiale sammenhenger"

Deretter skal de planlegge og produsere en musikkvideo av rappen de har lagd. Denne skal lagres i riktig filformat for å kunne vises på Youtube.

Grunnleggende ferdigheter:

I denne oppgaven får elevene jobbe med både muntlige, skriftlige og digitale ferdigheter.

Læringsmål:

 • kunne planlegge og produsere en musikkvideo med god lyd- og bildekvalitet, der bildets formspråk samsvarer med tekstens innhold
 • kunne reflektere over og vise kunnskap om hvordan språk brukes i ulike sammenhenger
 • forstå og bruke sjangertrekk i eget produkt
 • Kunne uttrykke seg kreativt gjennom å bruke lyriske virkemidler som understreker/forsterker tekstens tematikk
 • kunne uttrykke seg presist og variert

Ressurser

 • Introduksjon på hva en rap er og rappens historie, de forskjellige sjangrene og undersjangrene
 • Gjennomgang av innholdstema og lyriske virkemidler i norskfaget
 • Ulike øvelser i lek med ord, rim, språklige virkemidler
 • Se på ulike musikkvideoer for å få inspirasjon, forstå rapsjangeren og se gode eksempler på lyriske virkemidler
 • På NRK Super (se ressurs) vil elevene få en morsom gjennomgang med Gatas Parlament om hvordan man lager en rap. Her kan de også laste ned beats og rytmer.

 

Vurdering for læring:

 • Hverandrevurdering underveis i tekstproduksjonen
 • Dreiebok og delinnleveringer for godkjenning og framovermeldinger av lærer underveis
 • Logg med dokumentasjon av egen arbeidsprosess
 • Refleksjonsnotat

Sluttproduktet vurderes med karakter i følgende disipliner:

 • Mediekommunikasjon
 • Medieproduksjon
 • Mediedesign
 • Norsk

Utstyr og programvare for å lage og redigere film.