Reklameprosjekt i norsk og helse- og oppvekstfag

Beskrivelse: 

Dette er et reklameprosjekt som lett kan knyttes opp mot flere yrkesfag.

I løpet av 4-6 undervisningstimer - pluss hjemmearbeid - skal elevene produsere og presentere analyse av en reklame som kan knyttes opp mot helsefagene, i tillegg til å produsere en egen reklameplakat der de reklamerer for et lignende produkt. Det vil legges stor vekt på evne til å kjennetegne og gjenskape forskjellige virkemidler.

Vurdering: muntlig

Ressurser

Elevene analyserer en reklame og produserer selv en reklameplakat for et lignende produkt.

Dette kan elevene jobbe med hjemme i tillegg til på skolen. Det kan være nyttig å sørge for at alle gruppene har valgt hvilken reklame de skal jobbe med etter første timen slik at de kommer raskt i gang.

Grupperom er en fordel, men ikke absolutt nødvendig

Plakater, lim, sakser, tusjer