Yrkesfaglig vokabular TIP/Vg2 Kjøretøy

Beskrivelse: 

Yrkesfaglig vokabular på norsk og engelsk.


Dette undervisningsopplegget er primært laget for å illustrere en av de mange samarbeidslæringsmetodene.

Metoden heter 2 sirkler.

Innholdet i denne undervisningssekvensen er øving på faguttrykk på norsk og engelsk. 

 

Ekstra:

Morsom side med ordpussel på engelsk. Eksempelet som er lagt ved handler om bilvask. Dette kan være en tilleggsoppgave som elevene kan arbeide med hvis de er ferdig med hovedoppgaven.

Samarbeidslæring - 2 sirkler. Elever underviser hverandre.

Metoden er beskrevet i vedlegget som kan lastes ned.

I og med at elevene skal reise seg opp fra pultene, er metoden også et OK "pauseinnslag"

Metoden kan brukes både til repetisjon (15 min) og innøving av nytt innhold. 

Elevene i den ene sirkelen har ett eller flere fagutrykk som uttales på norsk. Elevene i den andre sirkelen (vis a vis) skal si ordet på engelsk. Deretter bytter de rolle med et nytt ord.

Alternativt kan også svaret inneholde en liten forklaring på f.eks. funksjon/ virkemåte og plassering.

Etter en gitt tid forteller læreren hvordan sirklene skal rotere. Eks.: innersirkel to plasser (elever) mot venstre.

Ved repetisjon og øving vil elevene få umiddelbar tilbakemelding av medeleven.

Etter endt øvelse kan elevene få en "gloseprøve" eller lignende. Bruk av Kahoot.

Klasserom. Metoden kan enkelt utføres utendørs.

Vi trenger så mye gulvplass at klassen kan deles i to, og plasseres i 2sirkler, en sirkel utenfor den andre.