Helseopplysningskampanje

Beskrivelse: 

Et undervisningsopplegg om reklame. Elevene skal lage en helseopplysningskampanje.