Digital fortelling: bedre helse

Beskrivelse: 

Et undervisningsopplegg der elevene bruker Photostory til å presentere satsningsområdene for bedre helse.