Økonomi og helse

Beskrivelse: 

Fagene som inngår - matematikk, yrkesutøvelse og norsk kan også tas med.

Kompetansemål fraY5 - gjøre greie for ....... Arbeidstaker, roller, regelverk, kommunikasjon, økonomi, prosentregning, lønn og skatt, søknad - skriftlig kommunikasjon. Digitale ferdigheter.

Ressurser og utstyr:
Kalkulator, lærebøker, Internett, egne erfaringer og nettressurser til forlagene og NDLA.

Læringsaktivitet:
Begynne med å finne en stilling.

Tenk en 100% stilling hvor du betaler 33 % skatt. Finn nettolønn.

Du betaler 2 % pensjonsinnskudd og 1,5 % fagforeningskontingent.

Skriv en søknad hvor du presenterer deg selv med CV. Kan øve på jobbintervju.

Kan også finne en bolig til salgs, og se om du kan kjøpe og betale lån og avdrag.