Brannsikkerhet

Beskrivelse: 

Elevene får i oppgave å lage en branninstruks på engelsk for sin utplasseringsbedrift. I forkant vil en gjennomgå temaet branninstruks og vise eksempler. Målet er at elevene blir bevisst viktigheten av å ha en instruks når brann inntreffer og at denne er gjennomtenkt. 

Elevene lager en branninstruks for sin utplasseringsbedrift på engelsk. Denne innleveres for vurdering. Den skal/kan også printes ut og lamineres.

Det kan bli gitt underveisvurdering eller eventuelt en sluttvurdering med karakter.

Pc, lærebok.