Sammenheng mellom algebra og kontinuitetsmåling

Beskrivelse: 

Dette er en oppgave man jobber to og to, og dere skal arbeide med kontinuitetsmåling, formelsnuing og vurdere måleresultatene.

Oppgaven til elevene (HVORDAN?). Ligger også som vedlegg

Oppgave 1

  • Lag en plan for gjennomføring av oppgaven.
  • Skriv en forklaring på hva kontinuitetsmåling er, og hvorfor man utfører den.
  • Gjør deg opp en formening om hvilke måleresultater man forventer seg (kurser på 0 til 35 meter, 1,5 til 2,5 mm2)

Oppgave 2

På kurs 1 er lengden (l) og kabelens tverrsnitt (A) kjent. Mål kontinuiteten på kurs 1, vurdere måleresultatet ved bruk av formelen 

 

Oppgave 3

På kurs 2 er kabelens tverrsnitt (A) kjent. Mål kontinuiteten på kurs 2, beregne kabelens lengde (l) ved bruk av formelen 

 

Oppgave 4

På kurs 3 er kabelens lengde (l) kjent. Mål kontinuitet på kurs 3, beregne kabelens tverrsnitt (A) ved bruk av formelen