Vitaminbrosjyre: FYR-oppgave med norsk, naturfag og kosthold og livsstil

Beskrivelse: 

Mål for oppgaven er at eleven skal kunne lage en informativ og faglig korrekt brosjyre om ulike vitaminer.

Ressurser

I kosthold og helse og naturfag må elevene få en innføring om vitaminer slik at elevene får en generell innføring i temaet. Norsklæreren gjennomgår sjangeren brosjyre og orienterer om sjangerkrav. Deretter trekker elevene hvert sitt vitamin og jobber med å få relevant fagstoff inn i en ferdig brosjyremal.

Vurderingskriterier:

  • Kost og helse og naturfag: faglig korrekt og relevant innhold, matvarekilde, funksjoner i kroppen, anbefalt daglig inntak (ADI), forgiftningssymptomer og mangelsymptomer
  • Norsk: språk tilpasset målgruppe, sammenheng mellom språk og bilder, bruk av fagbegreper, får mottaker den informasjonen han/hun trenger og  har brosjyren et tydelig blikkfang

For å få til denne oppgaven, trenger elevene lærebøker og pc. Lærerne trenger tid til planlegging. Det er viktig at RM-lærer og naturfaglærer gjennomgår vitaminer samtidig.