Rørleggerfagets historie

Beskrivelse: 

Dette opplegget er ment å kunne dekke ett kompetansemål i bransjelære fullstendig, samt gi en supplerende dekning av tre kompetansemål fra læreplanen i norskfaget.

Målet er å skape interesse for faget, og skape bevissthet rundt hvordan dette oppsto og hvordan det har utviklet seg underveis.

Et annet mål er å koble dette inn mot norskfaget siden elevene skaper et skriftlig dokument og en muntlig fremføring som kan vurderes ut fra kompetansemålene i norskfaget.

Meningen er også at opplegget kan øke elevenes motivasjon i norskfaget såvel som bransjelærefaget.

Elevene blir delt inn i grupper på tre, evt. to om det ikke går opp. (Fire blir fort en for mye.) En undervisningstime settes av til å redegjøre for opplegget, dele inn i grupper og levere ut oppgavetekst og veiledning. 

Loggføring individuellt underveis, samtale etter innlevert arbeid individuellt eller gruppevis. Vurdering av faglig innhold i prosjektrapport i bransjelærefaget, norskfaglig retting og vurdering av prosjektrapport.

Vurdering av faglig innhold i fremføring samt norskfaglig vurdering av fremføring.

Elevene har tilgang på egne elevpcer med internett. Klasserom, studieverksted og fellesarealer er alle aktuelle. Elevene har tilgang på prosjektor for å øve på fremførigen.