Smøreoljesystem og separator

Beskrivelse: 

Læringsmål

Fordypning i smøroljesystem, (fordypning i smøreoljesystem, diesel system og lensesystem. Hvis man blir ferdig med dette, kan man ta oppbygging av motoren, taktene og beregning av effekt, sylindervolum og indikert middeltrykk.)

Elevene må lese manualer, som de videre skal basere systemtegninger på. Viderere skal de lage en presentasjon ved bruk av PowerPoint eller andre program som kan brukes.

Innhold

Formålet med smøring og eventuelt bortfall av smøring.

Rensing av smøreolje, separering, filtrering, vannutskilling. Vise illustrasjoner/filmer som viser hvordan smøreolja renser og vasker maskineriet. Vise til feilkilder i smøreoljesystemet.

Ressurser

Maskinrommet på skoleskipet Sjøkurs.

Manualer og tegninger av smøreoljesystemt ombord på Sjøkurs.

Underveis skal elevene tegne enkelt komponentene i smøreoljesystemet.

I grupper går de ned og tegner et enkelt smøreoljesystem ved å gå rundt i maskinrommet. De skal kunne navngi enkeltkomponenter.  Dette skal de etterpå sammenlikne med det som står i skipets tegninger.

Som etterarbeid skal de lage en power point fremvisning, hvor en av gruppene blir trukket ut til å undervise resten av klassen.

Elevene skal etter økten forstå hvor viktig manualer og tekniske tegninger har for forståelsen av skipets hjelpesystemer. De vil også forstå hvor viktig hjelpemidler disse er i de daglige vedlikeholdsrutiner

Undervisningen vil foregå tildels i klasserom, tildels i maskinrommet ombord. Elevene vil også få bruke skipets manualer til å hjelpe seg.

Presentasjonen til elevene vil foregå i klasserommet ved hjelp av projektor.