Temperaturtransmitter & kalibrering

Beskrivelse: 

Prosjektbeskrivelse 

Elevene skal jobbe i grupper for å tilegne seg kunnskap innenfor temperaturmåleprinsipper (teoridel) og kalibrering av temperaturtransmitter (praksisdel). Elevene skal levere inn en rapport som skal inneholde teoridel samt dokumentasjon av praksisdelen.

Last ned vedlegget "01 Prosjektbeskrivelse Temperatur måleprinsipper" og du vil få en heilhetlig prosjektbeskrivelse samt undervisningsmetoden i henhold til den didaktiske relasjonsmodellen.

Last ned vedlegget "Prosjektrapport mal" som elevene kan bruke for å levere inn dokumentasjonen av både teori og praksisdel.

 • Problembasert læring
 • Gruppearbeid
 • Verksted

Elevene setter seg inn i prosjektbeskrivelsen sammen med lærer.

Elever jobber med prosjektet innenfor tidsrammen (6 økter).

Eventuelle presentasjon for klassen på slutten av prosjektet.

Utstyr:

 • Inor, temperaturtransmitter
 • PT100 element
 • Kalibreringsovn
 • Powersuply
 • Multimeter

Rammer:

 • To samlinger av 3 økter. Til sammen 6 økter.
 • Pensumbøker: Industriell måleteknikk og Reguleringsteknikk.
 • Nettstedet: NDLA (Elektro).
 • Automasjonsutstyr fra klasserommet.