Riktig arbeidsteknikk og arbeidsstillinger - ergonomi

Beskrivelse: 

Lære å bruke riktig arbeidsteknikker og gode arbeidsstillinger samt kunne gjøre greie for sammenheng mellom ergonomi og helse.

3 x 4 timer til rådighet.
Norsklærer, naturfaglærer og helsefag.
Stasjonsopplæring, kjøkken, PTF.

Kunnskapsmål

  • Du skal kunne forklare ryggens anatomi og vurdere hvorfor man kan få belastningslidelser.
  • Du skal kunne forklare hva en artikkel er og hvordan et intervju skal legges opp.
  • Du skal kunne gjøre rede for en sunn livsstil

Ferdighetsmål

  • Du skal lære deg riktige arbeidsteknikker og arbeidsstillinger.
  • Du skal kunne bruke intervju som redskaper for den kunnskapen du skaffer deg om temaet. Intervju en ansatt der du er i praksis - hvordan han/hun forholder seg til ergonomi i sitt arbeid. 
  • Du skal kunne sette sammen et sunt måltid med de riktige næringsstoffene. 

 Generell forståelse/Holdningsmål

  • Du skal vurdere å begrunne hvorfor det er viktig for deg å ta vare på egen helse og å velge en sunn livsstil. Lag en enkel PP fremføring med bl.a bilder fra arbeidet på øvelsesposter og på kjøkkenet.
  • Du skal vise at du har forståelse for at programfag og fellesfag henger sammen.

Grunnleggende ferdigheter: Muntlig, skriftlig, IKT, lesing.

Bilder nedenfor er hentet fra ndla.no.

1. Helsefaglærer underviser om arbeidsteknikker og arbeidsstillinger.
2. Poster med praktiske øvelser. Øver tre og tre.
3. Norskfaglæreren har på forhånd gjennomgått sjangeren intervju og artikkel.
4. Elevene får tid til å lage spørreskjema som skal brukes på arbeidsplassen - norsklærer tilgjengelig.
5. Naturfaglæreren har elevene på kjøkkenet hvor de setter sammen et sunt måltid mat - snakker om næringsstoffer og helsegevinst.
6. Det settes av 1 time til å lage ferdig PP-fremføring.

Uformell vurdering underveis.
Formell vurdering av alt skriftlig materiell og muntlig fremføring 
Karakterer både i norsk, naturfag og helsefag

Kjøkken
Øvelsesposter for ergonomiske arbeidsstillinger og arbeidsteknikker
Vanlig klasserom
PC
Lydopptaker