Planlegge, lage og publisere video om hvordan tilberede et måltid

Beskrivelse: 

Skrivesenteret har laget et opplegg som går ut på å planlegge, skape 

og publisere en instruksjonsvideo på YouTube om hvordan tilberede et måltid.

 

Foto: J. Rynio StockFood / NTB Sxanpic. Lisens: CC-by-nc-sa

Elevene skal jobbe i par. Videoen skal være en digital historie. Formålet med presentasjonen er at en YouTube-bruker skal kunne se videoen og lage måltidet basert på instruksjoner og bilder. Derfor må hvert skritt i prosessen være så tydelig at også nybegynnere skal kunne lage retten.

I tillegg skal elevene levere manuset til denne videoen i form av tekst og tilhørende bilder til lærer. Formålet med manus er å skape god struktur i den ferdige videoen og gi lærer mulighet til å veilede i tidlig i prosessen mens det enda er lett å gjøre forandringer.

Modelltekster og skriverammer finnes hos skrivesenteret - se lenke.