The Snowman

Beskrivelse: 

Når snøen laver ned og legger seg som ei hvit dyne over landskapet, passer det å invitere «The Snowman» på besøk i klasserommet.

Skrivesenteret har laget et undervisningsopplegg om glede, vennskap og fantasi med utgangspunkt i filmen "The Snowman". 

Skrivesenteret viser hvordan du som lærer kan bruke film som inspirasjon for skriving, eksemplifisert gjennom filmen «The Snowman». Ved å legge inn tenkeskrivingsstopp underveis i filmen, gir du elevene rom for å reflektere og undre seg over hva som kommer til å skje videre i handlingen. 

Bilde: Hans Jørn Storgaard Andersen, Wikimedia Commons. Lisens: CC-by-sa