Trappebygging fra AtB

Beskrivelse: 

Foto: Wenche Dypbukt

 

Klassen organiseres i grupper. 

Gruppene skal bruke trappeformelen og «bygge» ei trapp fra A til B.

Oppdraget starter med å merke av to punkt (A og B) på gulvet eller veggen.  Hver gruppe skal ved hjelp av maskeringstape markere ei trapp som forbinder disse to punktene. Trappa må "bygges" i henhold til trappeformelen.

Etter at trappa er "ferdig bygget" kommer det en byggekontrollør fra ei anna gruppe for å godkjenne trappa. Om trappa underkjennes, er det bare å «bygge» en ny.

 

Kontroll:  Er trappa bygd etter trappeformelen?

              Er alle trinnene like høye?

              Er alle trinnene like dype?

              Er vinklene rette?

Elevene skal bruke trappeformelen til å lage ei god trapp å gå i.

Arbeidsoppdraget vil gå ut på

1)      Utfør målinger og beregninger

2)      Bruke formler

I forhold til regning som grunnleggende ferdighet i BA jobbes det med å beregne størrelser, bruke målestokk og måltaking.

 

Oppgaven kan lett utvides med:

  • at elevene beregner egen skrittlengde for å lage spesialtilpassede trappeformler og trapper (for eksempel joggetrapp).
  • å undersøke om samme regler gjelder for alle typer trapper (for eksempel utetrapper)?
  • at elevene utfordres til å undersøke om trappa er rettvinklet både ved å måle og ved å utføre beregninger.
  • at elevene må lage arbeidsteginger av planlagt trapp.
  • at elevene må foreta areal og kostnadsberegninger av planlagt trapp.

 

Se filvedlegg for mer detaljer.

Du vurderes etter hvordan du gjennomfører oppgaven i forhold til:

  • Nøyaktighet i måltakingen
  • Valg av framgangsmåter og hvordan du gjennomfører beregninger
  • Presentasjon av resultatene
  • Tidsbruk og effektivitet

Maskeringstape, tommestokk (metermål), vinkelmåler, kalkulator/regneark