Fødselstall hos gris

Beskrivelse: 

 

Foto: Jens Arne Meistad

 

Mange videregående skoler med naturbruk har satt seg ulike produksjonsmål i fjøset, og i denne oppgaven skal elevene finne ut om målene er nådd i grisefjøset i forhold til en begrenset besetning.

Ressurser

Se oppgave under Ressurser

Foruten skrivesaker trenger elevene kalkulator