Planting av spirea

Beskrivelse: 

Foto: Jens Arne Meistad

Utgangspunktet er at elevene skal beplante et felt utenfor skolen med spirea. Det er lurt å beregne hvor store mengder man trenger. Hvis ikke, kan det fort bli for lite av noe og for mye av noe annet. Det kan man unngå ved å lage en tegning eller hageplan med riktige mål. Oppgaven handler om å se på formen og størrelsen på bedet og tegne inn hvordan bedet kan beplantes med Bjarkøyspirea (se under ressurser). Det går selvsagt an å velge andre busker som passer.

Det er vedlagt forslag til avstand mellom plantene og elevene skal tegne en planteplan for arealet, og beregne hvor mange plater som må kjøpes inn.

Opplysninger om bjarkøyspirea

Spirea chamaedryfolia, H7
Cirka 1,5 meter høy busk med kremhvite blomster i halvskjerm på fjorårsskudd. Guloransje høstfarge. Tåler å stå i skygge, og klarer seg bra i skrinn, næringsfattig jord. Passer til buskplantinger og fri hekk. Planteavstand: Grupper 1 til 3 m. Hekk 0,3 til 0,5 m. En av de mest nøysomme spirea, kan vokse i både sandjord og kalkholdig jord, kyst- og innlandsklima.

Ressurser

Hvilken geometrisk form synes dere bedet har?

Tegn bedet på et ruteark i målestokk 1:100. Lag en planteplan der hver busk markeres på tegningen. Under ressurser kan dere finne hva som er anbefalt planteavstand. Bruk anbefalingene og bestem planteavstanden mellom buskene. Det kan være dere må tilpasse avstanden noen steder på grunn av eksisterende trær, flaggstang eller lignende.

Hvor mange busker blir det omtrent plass til?

Spør et «hageland» om de kan gi dere et tilbud på busker og se om dere kan lage et overslag over hva et slikt prosjekt vil koste.

Er det andre utgifter enn spireaplanter som vil komme med i budsjettet for at plantene skal vokse og i tillegg ha et mest mulig vedlikeholdsfritt bed?

Vurder om det er andre planter som kunne ha vært aktuelle på en slik plass sett ut fra vekstvilkår.

Hva koster det å få laget en planteplan? (Hva tar dere betalt?)

 

Gjør et overslag over arealet av bedet i m2.

Så lenge en planteplan står sentralt, kan det være fornuftig å ta en muntlig oppsummering med utgangspunkt i den. Da har elevene muligheter til å begrunne de valgene de har gjort.

Elevene trenger i tillegg til skrivesaker meterstokk/målebånd, «ruteark» og kalkulator eller PC (med regneark, tegneprogram).