Forenkling av former - overslagsregning

Beskrivelse: 

Alle foto: Wenche Dypbukt

 

Å kjenne igjen former og forenkle dem (stilisering) er viktig i designprosessen. Stilisering er en bevist forenkling av en form der hovedtrekkene beholdes. Vi prøver å se forbi detaljene og lar de mest karakteristiske trekkene står i fokus. I matematikk gjør vi noe av det samme når vi driver med overslagsregning.

 

I dette opplegget skal vi dra nytte av tenkemåten bak stilisering til å beregne omtrentlig overflate og volum av gjenstander som bare ligner, men ikke er identiske med figurene i formelsamlingen.  Vi har her valgt å kalle formene som vi kjenner formlene til for grunnformer. I det følgende skal vi lete etter grunnformer og bruke formlene til å anslå overflate og volum til noen gjenstander.

 

Ressurser

Se vedlegg i «Ressurser» for flere tips om oppgaver.

 1)

Diskuter hvilke grunnformer dere kan gjenkjenne i bildene under. Lag skisser av grunnformene og skriv ned formler som passer til hver grunnform.

2)

Det er fint om 2-3 elever jobber sammen. Bruk konkreter (fløtebokser, epler, bananer eller lignende) som ikke har «fullkommen» form og let etter grunnformene.  Tegn og sett navn på grunnformene. Gjør et overslag av overflate og volum.

 

3)

Bruk god tid på å lete etter grunnformer og tegne dem før dere begynner å regne med formler.

Ulike gjenstander (bananer, epler, melkekartonger, fløtebokser, etc.), formelsamling, kalkulator