Utdrag fra "ambulanse" av Johan Harstad - arbeid med innhold, form og formål i skjønnlitterær tekst

Beskrivelse: 

Heftet "Treffsikker undervisning" er  gitt ut av Skrivesenteret. Det er laget i samarbeid mellom FYR-koordinatorene i norsk og nasjonal koordinator i faget.

Heftet gir eksempler på hvordan norskundervisninga på yrkesfag kan gjøres treffsikker. Treffsikker undervisning er forankret i kompetansemåla og de grunnleggende ferdighetene. Treffsikker undervisning betyr motivasjon, mening og mestring.

Hele heftet finner du hos Skrivesenteret:

http://www.skrivesenteret.no/uploads/files/Treffsikker_Undervisning.pdf 

 

Innhold, form og formål

Dette undervisningsopplegget tar utgangspunkt i utdrag fra novella "Ambulanse" av Johan Harstad. Elevene skal reflektere over innhold, form og formål i skjønnlitterær samtidstekst.

 

Førskriving

Del ut utdrag fra novella "Ambulanse" og les teksten høyt i klassen. Be eleven sette strek under en setning eller en del av en setning som gjør inntrykk på dem. (Utdraget finner du under "Ressurser" nedenfor.)

Elevene leser setningene de har streket under høyt i klassa.

Deretter skriver elevene i tre minutter - individuelt - og velger seg en av disse startsetningene:

     Disse ordene gjør inntrykk på meg fordi ...

eller

     Jeg tror denne novellen handler om ...

 

Skriveoppgave

Tekstvedlegget er åpninga av novella "Ambulanse" av Johan Harstad. Skriv en tekst der du reflekterer over hvordan innholdet og formen i denne teksten gir leseren lyst til å lese videre. Hvordan vil du beskrive stemningen som skapes når novella starter sånn? Skriv om lag 250 ord.

 

Hele novella kan leses på skrivesenteret.no - se lenke nedenfor.