Utdrag fra "vietnam. torsdag" av Johan Harstad. Arbeid med innhold, form og formål i skjønnlitterær tekst

Beskrivelse: 

Heftet "Treffsikker undervisning" er  gitt ut av Skrivesenteret. Det er laget i samarbeid mellom FYR-koordinatorene i norsk og nasjonal koordinator i faget.

Heftet gir eksempler på hvordan norskundervisninga på yrkesfag kan gjøres treffsikker. Treffsikker undervisning er forankret i kompetansemåla og de grunnleggende ferdighetene. Treffsikker undervisning betyr motivasjon, mening og mestring.

Hele heftet finner du hos Skrivesenteret:

http://www.skrivesenteret.no/uploads/files/Treffsikker_Undervisning.pdf 

 

Innhold, form og formål

Dette undervisningsopplegget tar utgangspunkt i utdrag fra novella "vietnam. torsdag" av Johan Harstad. Elevene skal reflektere over innhold, form og formål i skjønnlitterær samtidstekst.

 

Førskriving

Del ut utdraget fra novella (lagt ved under "Ressurser" nedenfor) og les teksten høyt i klassen. 

Be elevene sette strek under en setning eller del av en setning som gjør inntrykk på dem. Les setningen/ordene høyt i klassen.

Elevene skriver deretter - individuelt - i tre minutter. De velger én av startsetningene nedenfor:

    Disse ordene gjør inntrykk på meg fordi ...

eller

     Jeg tror denne novellen handler om ...

 

Skriveoppgave

Teksten du har lest/hørt er åpninga av ei novelle. Hvordan greier forfatteren å skape spenning og stemning slik at leseren får lyst til å lese videre? Hvilke tanker gjør du deg om situasjonen som blir skildret?

Skriv en tekst der du reflekterer over sammenhengen mellom innholdet, formen og formålet med åpninga av denne novella. Skriv om lag 250 ord.

 

Hele novella kan leses på skrivesenteret.no - se lenke under "Ressurser".