Mål av våtrom

Beskrivelse: 

Som flislegger kan du komme til en jobb og ikke vite hva som er gjort av murarbeid før du skal legge fliser. Dersom du legger fliser på et bad som ikke er riktig konstruert, står du selv i fare for å måtte dekke feilene. Det er derfor veldig viktig at du er sikker på at både vegger og gulv er i orden.

Undervisningsopplegget inneholder realistiske matematikkoppgaver med utregninger som en flislegger må gjøre i forberedelsene av flisleggingen.

Oppgavene er utarbeidet sammen med forskalingslærer Tor Magne Fiskå gjennom FYR-arbeidet på Godalen VGS.

Ressurser

Varierte matematikkoppgaver.