Hva er en skruppel? Tradisjonelle og nye måleneheter.

Beskrivelse: 

    

Illustrasjon: Wenche Dypbukt                              Foto: Steinar Myhr, Samfoto, NTB Scanpix

 

I dette opplegget ser vi nærmere på det metriske systemet og behovet for felles måleenheter. Vi skal også bli bedre kjent med noen tradisjonelle måleenheter for lengde. Under ressurser finnes det oppgaveark som kan brukes sammen med filmen «Meterens historie» som ligger på nrk.no/skole. Filmen tar ca. 30 minutter.

Se filmen «Meterens historie» som ligger på nrk.no/skole.

Nedenfor finner du eksempler på aktiviteter dere kan gjennomføre etter at dere har sett filmen.

Oppgaveark om tradisjonelle måleenheter og SI-systemet (vedlegg 1)

  • Sant eller usant?
  • Hvem skal ut?
  • Avkrysning.

 

Lag lapper med navn på gamle og nye lengdemål (vedlegg 2).

  • Bruk lappene til å gruppere lengdemålene (egenvalgte kategorier).
  • Bruk lappene og sorter målene etter lengde.
  • Trekk en lapp og hold et foredrag på ca. 1 minutt om gitte lengdemål.
  • Trekk en lapp og visualiser lengdemålet.
  • Mange av de eldre lengdemålene er basert på kroppsmål. Del inn i grupper og la hver gruppe trekke et lengdemål. Bruk egne kroppsmål til å bestemme hvor lang en alen, fot, tomme, favn eller rute skal være. Bruk målene til å bestemme avstander.

Elevene skal vise at de har kjennskap til ulike måleenheter. Grunnleggende ferdigheter når det gjelder måltaking og det å beregne størrelser står sentralt.

Legg vekt på muntlig diskusjon og presentasjon.

Måleutstyr (linjal eller metermål), lapper med måleenheter, internett-tilgang er fint