Holdningskampanje. Kost - Livsstil - Helse

Beskrivelse: 

Oppgaven er et samarbeidsprosjekt mellom programfag på medier og kommunikasjon og naturfag. 

Elevene jobber sammen to og to. Oppgaven går ut på å lage en plakat og en folder, som skal henvende seg til egen aldersgruppe, og som har til hensikt å påvirke valg av kosthold og livsstil på en måte som kan bedre mottakernes nåværende og framtidige helse.

Produktet kan ta utgangspunkt i både kosthold og livsstil, eller det kan bare ta for seg kosthold.

 

Plakat

 • Produseres i PS/Ai/InD
 • Bilder/tekst/illustrasjoner skal være egenprodusert
 • A3
 • Leveres som trykklar pdf med bleed

 Folder

 • Velg ønsket form, størrelse og falsemetode på folderen
 • Sett den opp i InD. Husk bleed
 • Bilder/tekst/illustrasjoner skal være egenproduserte
 • Lever trykklar pdf av primasiden og sekundasiden

Naturfag

 • Begrunne ditt valg ved å argumentere for at dette er noe mange kan tjene på å forbedre
 • Bruke fagkunnskap om næringsstoffer, vitaminer og mineraler ved å underbygge påstander eller mål ved produktet ditt

Media

 • Husk bevisst bruk av AIDAS
 • Bruk komposisjonsprinsipper og fargeharmonier
 • Knytt design og innhold opp mot budskap og målgruppe

 

Hele undervisningsopplegget er beskrevet i vedlagte fil.