Bærekraftig og økonomisk ferietur

Beskrivelse: 

Dere skal planlegge en reise tur-retur fra Askim Vgs til dere står på adresse 4 Pennsylvania Plaza New York 10001.

Planlegge reiserute og transportmidler. Bruk internett og reiseselskaper.

Oppgi reisetid og pris på turen totalt.

Hvor mange gram CO2 er du ansvarlig for på en slik reise? Se tabell i naturfagsboka (Senit s.88)

Planlegg deretter en «grønn» reiserute, med minst mulig utslipp av CO2. Hvordan endrer dette pris og reisetid på ferien din? 

Sammenlikn reisetid, utslipp og pris på de to alternativene. Oppgi forskjellen i pris og CO2-utslipp i prosent (%).

Dere har et budsjett på 20 000 Kr (NOK) per person. Dette skal dekke reiseutgifter, opphold, diett og 5 severdigheter/aktiviteter (med skyss). Husk omregning av valuta.

Flere detaljer i vedlegget.