Yrkesretting av norsk på TIP: loggskriving

Beskrivelse: 

Dette undervisningsopplegget bygger på skrivetrekanten fra skrivesenteret, hvor formål for skrivingen vektlegges (se fil og lenke under). Logger brukes ulikt i ulike bransjer: som nødvendig informasjon i skiftarbeid innen helsesektoren, og som grunnlag for arbeidsprosess og faktura i industri og håndverk.

Undervisningsopplegget bør gå over 4-12 uker, ca 20-30 min ukentlig; resultatet blir bedre når man bruker mer tid på det. Alt faglig innhold kan yrkesrettes og knyttes til praksis i verksted eller yrkesfaglig teori.

Det er skriftlige ferdigheter som først og fremst er vektlagt her, men det er ingenting i veien for at vurderingene også kan gjøres muntlige.

Loggene danner et godt grunnlag for rapport. Når elevene har skrevet logg i x antall uker, vil det være en enklere oppgave å sette disse sammen til en god rapport. Det anbefales også å samarbeide med engelskfaget, slik at disse aktivitetene følges opp på engelsk, etter at elevene mestrer sjangrene på norsk.

Det er laget skrivemaler, sjekk-og/eller vurderingslister som noen elever hadde stort utbytte av. Å skrive korte, konsise, konkrete setninger i loggen, og ikke starte lange beskrivelser med sammenhengende tekst, fant mange elever som nyttig og meningsfylt. (Noen godtar kanskje ikke setningsfragmenter; dette må i tilfelle læreren avtale med elevene på forhånd.)

Konkretisering er et grunnleggende prinsipp for dette undervisningsopplegget. Vår erfaring var at skriveprosessen bør starte i verksted som et detaljert notatark for logg (se vedlegg) eller som muntlige notater og bilder (smartphone). 20- 30 minutter ble ukentlig satt av i norsktimene. Dette blir etterhvert en rutine, og med hurtig tilbakemelding blir det grunnlag for engasjement og mye skrivetrening med formål og mening. 

Når elevene kommer til norsktimen uken etter at de har deltatt i arbeidsaktiviteter i verksted, må de ha notatgrunnlag for ikke å glemme det de gjorde. Dersom norsktimen er på onsdager har de hatt nye produksjonstimer i denne uken som forvirrer arbeidsforløpet. Notatarket må programfaglærer ha på verksted og be elevene om å fylle ut fortløpende. Dette kan også være et grunnlag for dokumentasjon i programfaget.

Det er en fordel med en sjekk- og vurderingsliste, og et forslag er vedlagt. Man bør gjennomgå disse med elevene, og vise hvordan man kan bruke dem i prosessen, slik at fokuset er på skrive- og dokumentasjonsprosessen, og ikke det ferdige resultatet. 

Man kan foreksempel ha godkjent/ikke godkjent på de første loggene, og deretter karakter. Erfaringen vår var at det blir mer fokus når det gis karakterer på loggene.

For at loggskrivingsprosjekt skal bli vellykket, er det en fordel at programfaglærerne støtter fellesfaglæreren med å forklare relevansen for programfaget, og bidra til den meningsskapte motivasjonen som kommer fra noe som har yrkesrelevans. Mange elever kommer ikke til å være motivert når de starter. Som de fleste av oss, må de holde på en stund før de kommer inn i aktiviteten, her kan programfaglæreren utgjøre en forskjell ved å minne elevene på notatark og viktigheten av logg. Det beste ville være om de også brukte dette som vurdering.