Blandingsforhold: Bensin og olje

Beskrivelse: 

Tal og algebra

 Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

  • gjere overslag over svar, rekne praktiske oppgåver, med og utan digitale verktøy, presentere resultata og vurdere kor rimelege dei er
  • forenkle fleirledda uttrykk og løyse likningar av første grad og enkle potenslikningar
  • tolke og bruke formlar som gjeld daglegliv og yrkesliv
  • rekne med forhold, prosent, prosentpoeng og vekstfaktor

Regne oppgaver.

Diskutere hva man mener med "2% eller 4% oljeblanding" i dagligtale.

Kalkulator kan være greit.