Minecraft instructions

Beskrivelse: 

Bilde: post-apocalyptic research institute / flickr.com
Lisens: CC by-sa 2.0
Kilde: flicker.com

Del 1: Sett pulter langs veggen slik at alle sitter to og to med ryggen mot midten. Print ut kopier av PDFen som er vedlagt, og legg dem i bunker på et bord i midten. Del ut første arket, med instrukser på engelsk for et hus som skal bygges. Elevene skal bygge huset.

Del 2: Bygg de 7 byggverkene det er bilder av (se vedlegg). Elevene sitter to og to hvor den ene sitter bak den andre. Den bakerste får bildet og instruerer den fremste på engelsk, uten å vise bildet, og uten å selv styre PCen. Hver gang de tror de hadde gjenskapt byggverket sier eleven fra og læreren sjekker, og om det stemmer så byttet de plass og får et nytt bilde. De 7 byggverkene blir gradvis vanskeligere. Elevene må få beskjed om at det skal kommuniseres kun på engelsk.

Del 3: Siste øvelse er siste siden i PDFen - tekstoppgave. De bygger noe, tar en screenshot og skriver instrukser til byggverket.

Del 1: Instruksjon fra lærer

Del 2: Instruksjon fra medelev

Del 3: Elevene lager en instruks

Læreren går rundt og vurderer arbeidet undervegs. Den skriftlige instruksjonen kan vurderes som en innlevering.

Alle elevene må opprette en Minecraft-konto