Quiz and a writing assignment about the film «Bend it like Beckham»

Beskrivelse: 

Etter at elevene har jobbet med kapittelet om multikulturelle samfunn, fordeler og ulemper ved dem, avslutter vi med å se filmen " Bend it like Beckham"

Elevene får quiz på ark eller digitalt og jobber med quiz i grupper av 2-3 stykker.

Writing assignment gjøres individuelt.

Refleksjon/Vurdering

Elevenes sluttkompetanse

  • Å kunne finne informasjon eller opplysninger som er uttrykt i filmen.
  • Å forstå, tolke og sammenholde informasjon og opplysninger i filmen og samtidig å reflektere over dem
  • Å skrive en sammenhengende tekst
  • Sosiale ferdigheter

Underveisvurdering:

Tilbakemelding og oppfølgingsspørsmål før, etter og under framføring gjennom samtaler med elever.

Spørsmål/ punkter til egenvurdering:

  1. Hva har jeg lært om multikulturelle samfunn?
  2. Hvordan gjør det meg til en bedre fagarbeider og et bedre menneske?
  3. I hvilke situasjoner vil jeg ha nytte av dette?
  4. Hva kan jeg gjøre for å bli enda bedre?