Australia. Aboriginals.

Beskrivelse: 

Elevene hører på  faktateksten om Australia og får et ark med oppgaver som de må svare på.

Oppgavene leveres til lærer og blir vurdert med karakter.

 Underveisvurdering:

Tilbakemelding og oppfølgingsspørsmål  gjennom samtaler med elever.

Sluttvurdering:

Vurderingskriterier

  • Innhold (fyldig, saklig, kreativt)
  • Språk (presist, tydelig)
  • Evner til å bruke digitale verktøy

Vurderes med karakter.

Spørsmål/ punkter til egenvurdering:

Hva har jeg lært om urfolk i Australia?

Hvordan gjør det meg til en bedre fagarbeider og et bedre menneske?

I hvilke situasjoner vil jeg ha nytte av dette?