Logg og refleksjonsnotat etter utplassering i bedrift

Beskrivelse: 

En måte å samarbeide med programfag, prosjekt til fordypning, norsk og samfunnsfag på Vg2.

Norsklærer kan i forkant ha en økt om kommunikasjon på en arbeidsplass, og samfunnsfaglærer kan relatere til organisatoriske forhold, med lovverk etc.

 

Notat kan inneholde;

Info om bedriften; 
Type bedrift, hvem er gjestene, konsept, markedsprofil, 

Arbeidsoppgaver: 
Hva har jeg gjort, hvordan har jeg gjort det, hvem har jeg jobbet sammen med

Organisatoriske forhold:
Arbeidstider, Vaktlister, Ansettelsesforhold, Husregler, Etiske problemstillinger, Arbeidsmiljøloven
Hvordan har dette fungert?

Kommunikasjon på arbeidsplassen:
Hvordan har det vært med beskjeder, språklige og kulturelle utfordringer, tydelighet i instrukser, etc
Ta utgangspunkt i tekster du har jobbet med i norsk.

Veiledning og refleksjon til neste utplassering:
Hva er viktig for meg til neste utplassering? Hva trenger jeg veiledning på fremover?
Hvordan ser jeg for meg neste utplasseringsperiode, hvilke mål har jeg videre, hva må jeg endre på etc.