Reading literature: War Horse

Beskrivelse: 

Les War Horse og gjør aktivitetene.

Elevene skal lese teksten og deretter svare på spørsmålene tilknyttet teksten.

Elevene skal lese en lengre tekst og svare på spørsmål tilknyttet teksten.

PC