Reklame og målgrupper, vg1

Beskrivelse: 

I denne oppgaven skal elevene:

  • lage 3 reklameplakater for ett og samme produkt, men tilpasset 3 ulike målgrupper. (medieproduksjon)
  • presentere plakatene sine for klassen og gjøre rede for budskap, målgruppe, layout, valg av virkemidler mm. etter en gitt mal. (mediekommunikasjon)
  • skrive en analyse av egne reklameplakater, også etter en gitt mal. Dette kan gjerne gjøres som prosesskriving med innlagt egenvurdering/hverandrevurdering/lærervurdering, avhengig av hvor mye tid man har satt av. 

Norskfaget har også kompetansemål som fint kan brukes i de to første punktene, f.eks. "bruke ulike estetiske uttrykksformer i sammensatte tekster" til selve reklameplakatene og kompetansemål under Muntlig kommunikasjon til presentasjonen av plakatene. Elevene kan med andre ord få opptil 5 karakterer på denne oppgaven.

I forkant er det naturlig at lærer i mediefagene gjennomgår relevant fagstoff om reklame og målgrupper, mens norsklærer gjennomgår språklige virkemidler, fagspråk og hvordan man analyserer sammensatte tekster.