Blandingsforhold med fargesirkel(NCS)

Beskrivelse: 

Introduksjon av blandingsforhold med NCS. Elevene skal ved hjelp av bestemte farger og fargekoder finne blandingsforhold. Gjennom å lage forskjellige farger i forskjellige mengder kan får elevene se blandingsforhold både som farger og som tall.

 Undervisningsopplegget inneholder:

  • Lærerveiledning
  • Oppgaver
  • Generelle oppgaver om blandingsforhold

Lærerpresentasjon, klassesamtale, oppgaver.

Kan med fordel brukes før man introduserer brøk og prosent. Undervisningsopplegget venner også elevene til å bruke en dobbel tallinje som man kan bruke med prosent.

Alle punktene kan sløyfes og undervisningsopplegget kan brukes likevel:

  • Duploklosser i forskjellige farger
  • Smartboard
  • Centicubes