Yrkesretting av norsk på TIP: rapport

Beskrivelse: 

Beskrivelse

Dette undervisningsopplegget bygger på skrivetrekanten fra skrivesenteret.no, hvor formål for skrivingen vektlegges. Alt faglig innhold kan yrkesrettes og knyttes til praksis i verksted eller yrkesfaglig teori.

Det er skriftlige ferdigheter som først og fremst er vektlagt her, men vurderingene kan også være muntlige.

 

Logger danner et godt grunnlag for gode rapporter. Når elevene har skrevet logg i x antall uker, vil det være en enklere oppgave å sette disse sammen til en god rapport. Dette kan også være et grunnlag for dokumentasjon i programfaget. 

Det er laget sjekk-/vurderingsliste som noen elever har utbytte av. Rapport er en sammenhengende tekst, ikke bare korte, konsise, konkrete setninger som i loggen. Det er en sammenfattning av gode notater og tilstrekkelige opplysninger som blant annet kan danne grunnlag for viktige avgjørelser.