Produksjon og markedsføring i skjønn harmoni

Beskrivelse: 

Dette opplegget kan brukes på Service og Samferdsel, vg1, i samarbeid med naturfag og matte.

Elevene må jobbe etter kompetansemål i både naturfag, matte og alle programfagene sine.

Foto: Olav Mørland. Lisens: CC by-nc-sa

1. Klassen deles inn i grupper på to og to. Oppgaven de får er en praktisk-muntlig oppgave som kan vurderes i alle fag som er involvert.

2. Oppgaven:

  • Lag en hudkrem basert på oppskriften du finner under ressurser.
  • Anta at ferdig produkt har volum på 55 ml. Hva bør størrelse på boksen være i høyde og omkrets for å få plass til innhold samt være optimalisert for salg og markedsføring.
  • Finn på et navn på hudkremen, og lag en logo for merket.
  • Lag en etikett med logo, varedeklarasjon og holdbarhetsdato.
  • Reklamer for denne hudkremen med valgfri påvirkningsmetode (feks:Lage brosjyre, facebookside, plakat, video, etc).
  • Skriv ned hvilke lovbestemmelser dere må forholde dere til i Lov om Forbrukerkjøp og Lov om markedsføring.
  • Utfør en SOFT-analyse av produktet i det norske markedet.
  • Hvilke salgsargumenter ville dere lagt vekt på ved salg av hudkremen?
  • Lag en presentasjon med hensiktsmessig presentasjonsverktøy (Presentasjonstid 8- maks 10 min per elev)

Se film fra Forbrukerinspektørene om villedende markedsføring- slankepiller.

Link til annonse fra mattilsynet om innholdet i produktene vi kjøper.

Elevene vurderes med individuell karakterer i de ulike kompetansemålene som omfattes i oppgaven etter lokale vurderingskriterier i faget.

 Elevene må være kreative og vise gode evner til samarbeid. De må vise at de er løsningsorienterte og at de har oversikt over emner innenfor naturafag, matematikk og programområdene innen Service og Samferdsel.