Samarbeid med lokalt næringsliv.

Beskrivelse: 

Innhold og læringsmål:

Ulike tema innafor programfag i Restaurant og matfag, f.eks Kost og livsstil og Bransjefag og miljø. Målet er at undervisningen blir mer kreativ, og at fagene kan knyttes opp mot den lokale industrien. Faglærer må på forhånd ha gjort avtale/kontrakt med den aktuelle industrien, f.eks fiskeindustri, slik at elevene/klassen kan besøke bedriften mens de har temaet på skolen. Elevene vil få mulighet til å sjekke ut forskjelllige arbeidsplasser i løpet av skoleåret, og dermed får de en liten oversikt slik at de kan velge rett yrke. 

 

Grunnleggende ferdigheter og metode:

Elevene bør kunne få med seg innholdet i foredrag både fra lærer og ansatte ved bedrifter, altså ha evne til å lytte og forstå. De bør også kunne samarbeide om tema på skolen og ved bedriftsbesøk. På gruppe eller individuelt skal de skrive om temaet og bedriftsbesøket, så de bør også ha kunnskap om å skrive ulike typer tekster. 

 

Sluttprodukt:

Elevene vil få en skriftlig oppgave mens de arbeider med temaet. Den skriftlige oppgaven skal presenteres for klassen,

 

En presentasjon av temaet som bør være engasjerende og motiverende: Presentasjon først fra lærer på noen skoletimer, og deretter kommer en representant fra den bedriften som klassen skal besøke i forbindelse med temaet. Elevene bør få tid til å bli trygge på seg selv slik at de stiller spørsmål og får en åpen dialog med lærer og representantene fra bedriften som de vil møte på under arbeidet.

Den skriftlige oppgaven som skal presenteres til slutt gis ut når temaet introduseres.    

I arbeidet med den skriftlige oppgaven besøker elevene bedriften for å se hvordan produksjonen foregår, og for å kunne sammenlikne det som står i lærebøkene med "Det virkelige arbeidsliv". 

Vurdering:

Innsats, engasjement og kreativitet under arbeidet. I hvor stor grad klarer eleven å kommunisere med de ansatte i bedriften, og med hverandre og lærerne. 

I tillegg skal det skriftlige produktet og den muntlige presentasjonen vurderes enten hver for seg eller i ett. Dette er noe lærer må avgjøre. Kriteriene for vurdering bør diskuteres med elevene i forkant. 

Vurderinegene vil bli gjort i norsk og de aktuelle programfagene. 

Klasserom: Foredrag og videosnutter/filmer, powerpoint. 

Kjøkken: Forevise.

Bedriftsbesøk.