English test Chapter1 Skills for elektrofag/design og håndverk

Beskrivelse: 

Etter at elevene er ferdig med å jobbe med kapittel 1i tekstbok Skills for elektrofag/design og håndverk, så skriver de 2 timers prøve.

Prøven vurderes med karakter. Stor vekt legges på siste opgaven som går på å produsere en tekst.