Small and large kitchen utensils

Beskrivelse: 

Innhold: Utvide ordforråd om kjøkkenutstyr på engelsk. 

 

Grunnleggende ferdigheter: Vite hvordan man bruker ordbok - fysisk eller elektronisk - for å utvide eget ordforråd om kjøkkenutstyr. Kunnskap om lay-out når en skal lage plakat med ord og tegninger/bilder av kjøkkenredskaper. Kunnskap om hvordan skrive en tekst - skjønnlitterær eller faktatekst - som omhandler arbeid med kjøkkenutstyr. 

 

Sluttprodukt: Alle ordene er oversatte til norsk, en plakat med god og oversiktlig lay-out, og en tekst hvor svært mange av ordene for kjøkkenutstyr brukes.

 

Lærer kan introdusere temaet ved å vise en videosnutt fra arbeid på kjøkken. Det ligger mye slikt på youtube!

Elevene arbeider med ordene, og de hører hverandre i par. De kan også repetere det engelske alfabetet ved at har en sekvens hvor de staver ordene til hverandre.

Elevene settes i grupper (3 - 4 stk) og lager en plakat om kjøkkenutstyr. Den med finest lay-out får premie. Premien får ikke klassen vite hva er på forhånd. 

Til slutt får elevene en oppgave hvor de skal skarive en tekst som har med arbeid på kjøkkenet. De kan skrive en fortelling eller saktekst. Lengde minst 1 side, maks 3 sider. 

1. Alle ordene er funnet = godkjent.

2. Plakat med best lay-out og med relevant informasjon får premie. Plakatene vurderes av en gruppe lærere på skolen.

3. Formell vurdering av teksten. 

Hver elev får kopi av arket "Kitchen equipment".

Klassen deles i grupper, og hver gruppe lager sin plakat. Premie til den fineste plakaten! 

Alt arbeid kan gjøres i klasserom.