Masse av planbord/sveisebord

Beskrivelse: 

Elevene skal måle opp et planbord/sveisebord på verkstedet, for deretter regne ut areal, volum og masse av bordet. De må selv bestemme hva som er hensiktsmessig måleredskap.

I tillegg skal de regne ut volum av et prisme og en sylinder.

Oppmåling (praktisk), deretter skal elevene regne ut areal, volum og masse.

Meterstokk eller målbånd. Kalkulator. Verkstedhåndboka.