Tverrfaglig rapport norsk og vg2 HFA Fredagslivsglede

Beskrivelse: 

Rapport om Livsglede for eldre gjennom flere uker. Fokus på kommunikasjon og aktiviteter med eldre på et helse- og velferdssenter.

Praktiske aktiviteter på sykehjem.

Ukentlige logger.