Internasjonal reklamekampanje vg2

Beskrivelse: 

 

I denne oppgaven skal elevene lage en reklamekampanje som kan brukes både nasjonalt og internasjonalt. Alle mediefagene samt engelsk og norsk kan trekkes inn i oppgaven.

Ressurser

PC/Mac med redigeringsprogram, kamera, videokamera etc.