ATV-prosjekt, Vg1 TIP, Godalen vgs.

Beskrivelse: 

Elevene på TIP, Godalen VG1, lager ATV'er i løpet av vår-terminen. Prosjektet skaper mye engasjement og et uvanlig gruppefokus. Fellesfagene hadde en mulighet for å henge seg på dette engasjementet med å yrkes- og praksisrette. For de ulike aktivitetene i norsk og engelsk, se lenkene under. 

For detaljer om ATV bygging må man henvende seg til TIP på Godalen.

For de ulike aktivitetene i norsk og engelsk, se lenkene over. For detaljer om ATV bygging må man henvende seg til TIP på Godalen.

For detaljer om ATV bygging må man henvende seg til TIP på Godalen.

For de ulike aktivitetene i norsk og engelsk se lenkene over.

For de ulike aktivitetene i norsk og engelsk se lenkene. For detaljer om produksjonen av ATV'ene må man henvende seg til TIP avdelingen på Godalen.