Fagartikkel om smitte

Beskrivelse: 

Elevene skal lære å skrive en fagartikkel i norsk, og lære om smitte i Helsefremmende arbeid. De skal deretter skrive en fagartikkel om smitte.