Renovation

Beskrivelse: 

En litt avansert oppgave for de sterkere elevene. Her må man trene på å profilere seg selv i forbindelse med kundebehandling, vise til egen kompetanse og forståelse for terminologi i faget byggfag og treteknikk. Oppgaven inneholder mye tekst, men kan med lærerhjelp redigeres til de elevene som strever med engelsk og skriving i byggfag. 

Opplegget kan tilrettelegges og utvides mot matematikk, teknisk tegning, skriving av anbudsbrev og andre generelle byggfagstemaer. Kulturforståelse i forbindelse med ulike byggtenikker i ulike land kan også inkluderes. 

Ressurser

Skriveøvelse der man reflekterer rundt byggfaglig terminologi, yrkesprofil og anbudsformer.

Lar de sterkere elevene i byggfag få utvikle sine engelskferdigheter. Oppgaven gir mulighet til å vurdere mange kompetansemål.

Pc