Artikkel om samferdsel

Beskrivelse: 

Tverrfaglig samarbeid mellom norsk og programfag på service og samferdsel, vg1.

I denne oppgaven skal elevene skrive en resonnerende tekst, artikkel, om samferdsel.

 

Oppgaven:

«All varetransport i Norge bør foregå på jernbane.»

 Skriv en artikkel der du reflekterer over denne påstanden. Drøft fordeler og ulemper ved varetransport på jernbane med hensyn til samfunnsøkonomi, miljø og bedriftsøkonomi. 

 Anbefalt disposisjon:

Overskrift (informativ eller fengende)

Innledning

 • Si kort hva artikkelen skal handle om
 • Mulige alternativer

     - Finn en aktuell sak i media som du bruker som inngangsport
     - Si noe generelt om samferdsel i Norge (hva er samferdsel?)
     - Si noe om varetransport i Norge før og nå
     - Vise til statistikk om samferdsel

Hoveddel

 • Gjør rede for de ulike alternativene for varetransport.
 • Drøft fordeler og ulemper ved varetransport på jernbane med hensyn til

     - Samfunnsøkonomi (hva som lønner seg for Norge)
     - Miljø
     - Bedriftsøkonomi

Avslutning

 • Konklusjon

     - Er du enig eller uenig påstanden? Hvorfor/hvorfor ikke?

Programfaget: 

Gjennomgang av temaet samferdsel

Norskfaget:

Gjennomgang av artikkelsjangeren

 

Tips til førskrivingsoppgave:

La elevene lese artikkelen "Blogg er støy", s. 221-223 i Norsk for yrkesfag vg1.

La elevene svare på følgende spørsmål:

 Hvor begynner og starter

 1. innledninga? Begrunn.
 2. hoveddelen? Begrunn.
 3. avslutninga? Begrunn.
 4. Hva kommer fram i innledninga?
 5. Hva kommer fram i avslutninga?
 6. Hva er hovedsynspunktet?
 7. Hvilke argumenter har han for synspunktet sitt?

 

Artikkelen blir brukt som vurderingsgrunnlag i både programfaget (kommunikasjon) og norsk. Vurdering med karakter.