Hygienekontroll på kjøkken

Beskrivelse: 

Elevene skal gjennomføre en undersøkelse av hygiene på kjøkken. Testen skal gjennomføres før og etter renhold.

Prøver tas med petrifilm på valgte steder på kjøkkenet der elevene tror at det kan bli bakterievekst (hypotese).

Prøver tas etter produksjon og etter rengjøring.

Sted og tidspunkt registreres på petrifilm.  Prøvene lagres i varmeskap i angitt tid og temp  

Elevene skal selv planlegge og gjennomføre undersøkelsen, vurdere resultat og feilkilder, og komme fram til konklusjon (sammenlikne med sin hypotese). De kan lage en rapport, med f.eks rapportgenerator eller skjema, som beskriver hva de har gjort. 

Resultater diskuteres i klassen etter undersøkelsen, og før rapporten lages.

3M Petrifilm

Varmeskap

Renoldsplan for kjøkken bør være gjennomgått.