Energiforbruket i din bolig

Beskrivelse: 

Denne øvelsen har som mål å gjøre elever mer bevisste på energiforbruket hjemme. Oppgaven utføres i samråd med foreldre/ foresatte. Etter at undersøkelsen er utført, skal eleven komme med tiltak som kan gjennomføres for å redusere energiforbruket hjemme.

Hver elev går inn på nettsiden http://energiskolene.energiportalen.no/ sammen med foreldre/foresatte og fyller ut skjemaene. Når det er gjort, blir energistatus vist og totalenergiforbruk beregnet.

Bruk energistatusen og totalenergiforbruket til å diskutere hva kan gjøres for å minske energiforbruket hjemme.

 

Det er veldig viktig at elever og foresatte er bevisste på energiforbruket, og at

anskueliggjøring av forbruket får dem til å tenke på miljø og klima.

 

Internett, datamaskin.